Nhà Ở - Biệt Thự
Loại đèn:
Công suất:
Màu ánh sáng: