Công viên - Sân vườn
Loại đèn:
Công suất:
Màu ánh sáng: