Nhà xưởng công nghiệp
Loại đèn:
Công suất:
Màu ánh sáng: