Bóng đèn , Bộ điện, Điều khiển
Loại đèn:
Công suất:
Màu ánh sáng: