Quảng cáo - Ngoài trời
Loại đèn:
Công suất:
Màu ánh sáng: