TT Thương mại - Showroom

Vincom Chí Linh -Hải Dương
Vincom Chí Linh đã khởi công xây dựng , Tx.chí linh đa nâng tầm mới của một thành phố tương lai, Vincom chí linh là một điểm nhấn của thành phố tương lai và đồng thời Vicom chí linh nằm trên trục đường 18- Giao thương Bắc Ninh , Ha Nội , Quảng Ninh , Hải phòng .
HT LIGHTING được Chủ đầu tư  tin tưởng yêu cầu cung cấp đèn chiếu sáng và đèn LED cho các hạng mục : Đèn chiếu sáng ngoài nhà trung tâm Thương mại: LED dây, đèn hắt tường LED, đèn ngầm đất LED, đèn downlight LED.